wat is mvo / mbo / ethiek?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR) is als organisatie (bedrijf en non-profit!) verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je organisatieactiviteiten. People, Planet en Profit moeten in evenwicht zijn. Consumenten, afnemers en werknemers hechten letterlijk waarde aan goed MVO-beleid. - Waarom MVO?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Een organisatie kan ook verder kijken dan de eigen bedrijfsvoering en iets extra's doen. Bijvoorbeeld: als bedrijfsuitje in de natuur werken. Of: op zaterdag met de hele ICT-afdeling een buurthonk opknappen. Dat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Dit levert veel op voor de ander, maar ook voor de organisatie, zoals een sympahtieke uitstraling, interne binding en werknemers die een ervaring rijker zijn. - Waarom MBO?

Ethiek

Ethiek is de filosofie van goed en kwaad. Wat keuren wij moreel goed en wat niet? En vooral: waar ligt de grens in complexe situaties? Vaak moet een afweging worden gemaakt. Is een leugentje om bestwil toegestaan als je de ander daarmee helpt? JT&P Communicatie begeleidt het denken over ethische vraagstukken met behulp van instrumenten uit de wetenschap. Bijvoorbeeld het Markkula beslismodel en de Ethical Toolkit for Corporate Moral Responsibility. - Waarom ethiek?

ISO 26000

De internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ISO 26000. JT&P Communicatie heeft zich samen met Anniek Herder ingezet voor aandacht voor dierenwelzijn in de normering. Anniek Herder vertegenwoordige de Nederlandse consument in de werkgroep die de tekst vaststelde.

7 principes van ISO 26000

  • Goed bestuur
  • Mensenrechten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Milieu
  • Eerlijk en integer handelen
  • Consumentenbelangen
  • Maatschappelijke betrokkenheid